Süti beállítások
Menu
Your Cart

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 

 

 

A honlap fenntartója:  Prometeo.hu Kft.

 

Elérhetőség:

Székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő u. 7.

Telefon / Telefax: +36 76 356 094

Cégjegyzékszám: 03-09-113593

Adószám: 13736978-2-03

E-mail: info @ prometeo.hu

Internet:  www.mecsesek.hu, www.prometeo.hu

 

Romániai leányvállalat:

SC Prometeo Candela SRL

ARAD, Sor. Poetului nr. 1/C Hala 60

Tel/fax: 00 40 357-803903

Mobil: 00 40 743-467064

e-mail: office@candela-pro.ro

 

Felelős kiadó: Prometeo.hu Kft.

 

Szerverüzemeltetés és fejlesztés:

Prometeo.hu Kft.  A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Prometeo.hu Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

 

 

A Prometeo.hu Kft. tájékoztatja Önt, hogy a www.mecsesek.hu, www.prometeo.hu weboldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 

A weboldalak illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Prometeo.hu Kft. jogosult.

 

A Prometeo.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Prometeo.hu Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

 

 A Prometeo.hu Kft. a www.prometeo.hu és a mecsesek.hu  weboldalak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a www.prometeo.hu és a mecsesek.hu  weboldalak a Prometeo.hu Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Prometeo.hu Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

 

 A Prometeo.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy a www.prometeo.hu és a mecsesek.hu  weboldalakat bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Prometeo.hu Kft. nem garantálja, hogy a www.prometeo.hu és a mecsesek.hu  weboldalak hozzáférése folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Prometeo.hu Kft. kifejezetten kizárja.

 

 A Prometeo.hu Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyhez a www.prometeo.hu és a mecsesek.hu  weboldal kapcsolódhat, vagy amelyekre hivatkozhat.

 

A weboldallal, annak tartalmával és bármilyen a szolgáltatásunkkal kapcsolatos észrevételét szívesen vesszük, hiszen az Ön megelégedettsége üzletünk sikere!

 

 

A Prometeo.hu Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

Prometeo.hu Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 7., cégjegyzékszám szám: 03-09- 113593, adószám: 13736978-2-03, telefonszám: +36-76-356-094, e-mail: info@prometeo.hu, fax: +36-76-356- 094, önállóan képviseli: Tóth János ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy(továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a http://mecsesek.hu/ oldalon, valamint papír alapon a Központi Irodában, a 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 7. cím alatt.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, ide értve az ügyfél képviselőjét, megbízottját, meghatalmazottját; az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő természetes személy; azon egyéb természetes személyek, akiknek adatait a Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák; azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik; az Adatkezelő székhelyén, telephelyén tartózkodó természetes személy, ha elektronikus térfigyelő rendszer működik a székhelyen, telephelyen; továbbá az Adatkezelő Munkatársai és Partnerei.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?

Információ kérése; Ajánlatkérés; Kamerarendszer üzemeltetése; Weboldalra történő regisztráció; Bejelentkezés a weboldalon; Webshop-bal kapcsolatos adatkezelés; Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés; Munkatársak adatainak nyilvántartása; Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing.

 

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Adatkezelő elsődlegesen személyes adatokat, név, e-mail cím, felhasználó név, jelszó, telefonszám, szállítási cím, másodsorban ezekhez kapcsolt egyéb adatokat, így pl. megrendelt termékek darabszáma, vételára kezel. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatokat rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor. Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő adatokat kezel.

 

Melyek az adatkezelések céljai?

Az adatkezelések általános céljai a következők: az érintett azonosítása, Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges adatok gyűjtése, rendelkezésre állásának biztosítása. A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok felhasználhatóak Adatkezelő általi statisztikakészítéshez. A közölt adatokat az Adatkezelő a megrendelésekkel és egyéb tranzakciók (pl. információkérés) feldolgozásával kapcsolatos kommunikáció során használja fel. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységekhez köthetőek és a Szabályzat 10. fejezetében kerültek meghatározásra.

 

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással. A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti. Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező. Az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

 

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással. A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti. Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező. Az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat. Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat? Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező. Általánosságban az adatkezelés az érintett személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Érintett önkéntes döntése alapján, törlési igényének/engedély-visszavonásának beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat. Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha azokat elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info. tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog. Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – az info@prometeo.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja; a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://mecsesek.hu/ oldalon megtalálhatóak. a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Adatvédelmi szabályzat >>> Pdf dokumentumban

 

Adatvédelmi szabályzat I. sz. melléklete >>> Adatfeldolgozók elérhetőségei ( Könyvelés és tárhelyszolgáltatás)